TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÖLCÜK VOLKANİZMASI (ISPARTA) TÜF DÜZEYLERİNİN ÇÖKEL ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Isparta, Gölcük volkanizması, tüf, çökel özellikleri,Isparta, Gölcük volcanism, tuffs, sedimentary features

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası