TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ALÜVYAL YELPAZE ÇÖKELLERİNDE GÖZLENEN YUMUŞAK ÇÖKEL DEFORMASYON YAPILARININ ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM MEKANİZMASI, KUŞCULAR FORMASYONU (ALT PALEOSEN), ELAZIĞ BATISI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Yumuşak çökel deformasyon yapıları, alüvyal yelpaze, sedimantoloji, Kuşcular Formasyonu, Elazığ,Soft sediment deformation structures, alluvial fan, sedimentology, Kuşcular Formation, Elazığ

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası