TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÖLSEL MİKRİTİK VEYA MİKROBİYAL KİREÇTAŞLARINA BENZER KAYAÇLAR OLARAK TRAVERTENİN PETROFİZİKSEL KARAKTERİZASYONU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Eşik boşluk boğaz boyutu, MICP, Petrofiziksel karakterizasyon, Poro-perm,MICP, Petrophysical characterization, Poro-perm, Threshold pore throat size

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası