TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TEKİRDAĞ YÖRESİ OLİGOSEN ÇÖKELLERİNİN (HACISUNGURLU SONDAJI) OSTRAKOD FAUNASI VE ORTAMSAL ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Linyitli kil, Tekirdağ, Oligosen, ostrakod-mollüsk, brahik-tatlı su,Lignite clay, Tekirdağ, Oligocene, ostracoda-mollusca, brackish-fresh-water

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası