TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞU EGE DENİZİ’NDE (ILDIR-İZMİR, AKKÖY-AYDIN VE GÜLLÜK-MUĞLA) BALIK ÇİFTLİKLERİNİN FORAMİNİFER VE OSTRAKOD TOPLULUKLARINA ETKİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Balık çiflikleri, ağır metal, foraminifer, ostrakod, Ege Denizi,Fish farms, heavy metal, Foraminifera, ostracod, Aegean Sea

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası