TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KUZEYBATI TÜRKİYE’DE LAVRASYA KITA ŞELFİNİN ALT KRETASE FOSİL KAYITLARI VE YAKIN ÜLKELERLE KORELASYONU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Alt Kretase, Bentik Foraminifer, korelasyon,Lower Cretaceous, Benthic Foraminifera, correlation

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası