TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

LÜTESİYEN-BARTONİYEN (HAYMANA VE NEVŞEHİR) BENTİK FORAMİNİFER TOPLULUKLARI VE DURAYLI İZOTOP (δ13C ve δ18O) DEĞİŞİMLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bentik foraminifer, duraylı izotop, Eosen, biyostratigrafi,Benthic foraminifera, stable isotope, Eocene, biostratigraphy

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası