TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

VAN GÖLܒNE GÜNCEL FLUVİYAL KIRINTILI GİRDİSİ VE GÖLSEL ÇÖKEL İLİŞKİSİ; PALEOİKLİMSEL DEĞERLENDİRME

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Van Gölü, Mini Buzul Çağı, jeokimya, mineraloji,Lake Van, Little Ice Age, geochemistry, mineralogy

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası