TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE NEO-TETİSİNİN AKİTANİYEN-BURDİGALİYEN (ERKEN MİYOSEN) PALEOBATİMETRİSİNE BİR YAKLAŞIM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Neo-Tetis, Akitaniyen-Burdigaliyen, paleobatimetri, Türkiye.Neo-Tethys, Aquitanian-Burdigalian, paleobathymetry, Turkey.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası