TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE NEO-TETİSİNİN PRİYABONİYEN (GEÇ EOSEN) PALEOBATİMETRİSİNE BİR YAKLAŞIM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Neo-Tetis, Priyaboniyen, paleobatimetri, Türkiye,Neo-Tethys, Priabonian, paleobathymetry, Turkey

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası