TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BURDUR - ELMACIK OMURGALI FOSİL LOKALİTESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Burdur-Elmacık Omurgalı Fosil Yatağı, Doğa Tarih Müzesi, PaleoekolojiBurdur-Elmacık Fossil Vertebrate Locality, Natural History Museum, Paleoecology

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası