TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KB ANADOLU, ÇAMDAĞ BÖLGESİ, DEVONİYEN YAŞLI DEMİR TAŞLARININ KARBONAT PLATFORMU ÜZERİNDE OLUŞUMLARININ PALEOİKLİMSEL ANALİZİ (ÜST LOHKOVİYEN VE ORTA JİVESİYEN)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Üst Lohkoviyen-Orta Jivesiyen, KB Türkiye, sedimantoloji,demirtaşları,paleoiklim.Upper Lochkovian-Middle Givetian, NW Turkey, sedimentology, ironstones, paleoclimate

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası