TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AKÇAKÖY KÖMÜRLÜ TORTULLARININ PALEOVEJETASYONU-PALEOİKLİMİ VE ERKEN PLİYOSEN’E KATKISI (AFYONKARAHİSAR, ORTA ANADOLU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Palinoloji, Akçaköy, Erken Pliyosen, Orta Anadolu, Paleoiklim,Palynology, Akçaköy, Early Pliocene, Central Anatolia, paleoclimate

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası