TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BURSA-PAŞALAR” ORTA MİYOSEN MEMELİ FAUNASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Orta Miyosen, Paşalar fosil yatağı, Griphopithecus alpani, Kenyapithecus kızili, Paleoekoloji,Middle Miocene, Paşalar Locality, Griphopithecus alpani, Kenyapithecus kızili, Paleoecology

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası