TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SARIGÖL (GEDİZ GRABENİ, MANİSA) İLE BOLVADİN’DE (AFYON-AKŞEHİR GRABENİ, AFYON) GÖZLENEN YÜZEY DEFORMASYONLARININ OLUŞUM VE KÖKENSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler aktif tektonik, Bolvadin, Sarıgöl, yüzey deformasyonu, Batı Anadolu,active tectonics, Bolvadin, Sarıgöl, surface deformations, Western Anatolia

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası