TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÖLMARMARA HAVZASI’NIN (GEDİZ GRABENİ KUZEYBATI KOLU, MANİSA) AKTİF TEKTONİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Gölmarmara Havzası, aktif tektonik, tektonik jeomorfoloji, kinematik analiz, Gediz Grabeni, Batı Anadolu,Gölmarmara Basin, active tectonics, tectonic geomorphology, kinematic analysis, Gediz Graben, western Anatolia

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası