TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ECEMİŞ FAY ZONU’NDA BİRİKİNTİ YELPAZELERİNİN KOZMOJENİK KLOR-36 YÜZEY YAŞLANDIRMASI VE TEKTONİK ÇIKARIMLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ecemiş Fay Zonu, kozmojenik Cl-36,Ecemis Fault Zone, cosmogenic Cl-36

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası