TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KIRKGEÇİT-1 TÜNELİNİN JEOTEKNİK DEĞERLENDİRMESİ VE DEFORMASYON ANALİZİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Yerdeğiştirme, Kaya Kütlesi Sınıflama Sistemi, NATM, Kırkgeçit Tüneli,Displacement, Rock Mass Classification System, NATM, Kırkgeçit Tunnel

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası