TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MANİSA HAVZASI’NIN JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK ÖLÇÜTLERE GÖRE SIVILAŞMAYA KARŞI DUYARLILIK HARİTASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kuvaterner çökelleri haritası, Manisa Havzası, sıvılaşmaya karşı duyarlılık haritası,Quaternary deposits map, Manisa Basin, Liquefaction susceptibility map

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası