TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞİ PROJESİ (YAPAY ADA VE BATIRMA TÜNEL) KAPSAMINDA YAPILAN JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT ÇALIŞMALARI VE ÖN TASARIMLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler İzmir Körfez geçişi, yapay ada, batırma tünel, jeolojik – jeoteknik etüt,İzmir Bay crossing, artificial island, immersed tunnel, geological – geotechnical investigations

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası