TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KKTC SERDARLI KÖYÜ HEYELANININ MEKANİZMASININ VE NEDENLERİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

Bildiri Türü

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası