TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TOKAT GÜNEYBATISINDA GEÇ KRETASE YIĞIŞIM KARMAŞIĞI İÇİNDE FARKLI FASİYESLİ BAŞKALAŞIM KAYAÇLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Mavişist, melanj, metamorfizma, Kuzey Türkiye, YB-DS,Blueschist, mélange, metamorphism, Northern Turkey, HP-LT

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası