TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ARTOVA (TOKAT, KUZEY TÜRKİYE) CİVARINDA GEÇ KRETASE YIĞIŞIM KARMAŞIĞI İÇİNDEKİ METAMORFİK KAYAÇLARIN (OFİYOLİT TABANI METAMORFİTLERİ?) JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kenet Zonu, melanj, metabazit, metamorfik kayaçlar, Tokat,Mélange, metabasite, metamorphic rocks, suture zone, Tokat

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası