TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ŞAHİNLİ EPİTERMAL Au SİSTEMİ, KB TÜRKİYE: BİRİNCİL GÖZLEMLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Şahinli, epitermal, altın, düşük sülfidasyon, KB Türkiye,Sahinli, epithermal, gold, low sulfidation, NW Turkey

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası