TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BATI ANADOLU’DA İNTRÜZİFLERE BAĞLI Au-Pb-Zn-Cu CEVHERLEŞMESİ İLK BULGULAR,ÇATALÇAM-SOMA-MANİSA

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çatalçam, Au cevherleşmesi, Subvolkanik, Porfiri, açılma tektoniği,Çatalçam, Au mineralization, subvolcanic, porphyry, extensional tectonism

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası