TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İÇ ANADOLU VOLKANİK KUŞAĞINDAKİ GÖLCÜK,BÖLGESİNDE (KONYA) EPİTERMAL MİNERAL OLUŞUMU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Yüksek sülfidasyon, epitermal, altın mineralizasyonu, kovuklu kuvars, alunit, Gölcük (Konya), İç Anadolu,High sulfidation, epithermal, gold mineralization, vuggy quartz, alunite, Gölcük, Konya, Central Anatolia

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası