TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BATI ANADOLU GENLEŞME TEKTONİĞİ REJİMİNDEN,ETKİLENEN METAMORFİK SAHADA JEOKİMYASAL,ARAMAYLA Au-Ag,CEVHERLEŞMESİNİN KEŞFİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler BLEG, jeokimya, altın-gümüş keşfi, maden arama, Türkiye,BLEG, geochemistry, gold-silver discovery, mineral exploration, Turkey

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası