TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARAKAYA VOLKANİKLERİNİN (AFYON-TÜRKİYE) JEOLOJİSİ, PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeokimya, alkalen volkanizma, Karakaya volkanikleri, Batı Anadolu,Geochemistry, alkaline volcanism, Karakaya Volcanics, Western Anatolia

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası