TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAPADOKYA VOLKANİK BÖLGESİNDE YER ALAN SKORYA KONİLERİNİN JEOKİMYASAL KARAKTERİZASYONU: EĞRİKUYU MONOJENETİK BÖLGESİ İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Skorya konisi, geçişli-hafif alkali bazalt, monojenetik volkan, Eğrikuyu Monojenetik Alanı, Kapadokya Volkanik Bölgesi,Scoria cones, transitional-mildly alkaline basalts, monogenetic volcano, Eğrikuyu Monogenetic Field, Cappadocian Volcanic Province

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası