TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

NALLIHAN (ANKARA) ÇEVRESİNDEKİ PALEOSEN(?) YAŞLI VOLKANİK BİRİMLERİN PETROLOJİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Nallıhan (Ankara), Paleosen Volkanizması, Petroloji,Jeokimya,Nallıhan (Ankara), Paleocene Volcanism, Petrology, Geochemistry

Yazarlar
Bülent Kasapoğlu bulentkasapoglu@windowslive.com Emrah Yalçın Ersoy yalcin.ersoy@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası