TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ANKARA JEOLOJİK MİRAS ALANLARINDAN BİR ÖRNEK: PAŞAKAYALIKLARI (PURSAKLAR-ANKARA)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeolojik Miras Alanı, Tabiat Varlığı, Ankara ili, Paşakayalıkları, Pursaklar,Geological Heritage Area, Natural Assets, Ankara province, Paşakayalıkları, Pursaklar

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası