TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÖKÇEADA’NIN (ÇANAKKALE) SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARININ JEOTURİZM POTANSİYELİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Gökçeda (Imbros), jeopark, silisleşmiş ağaç, piroklastik akıntı,Gökçeada (Imbros), geopark, petrified forest, pyroclastic flow

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası