TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DEREKÜTÜĞÜN KÖYÜ (BAYAT- ÇORUM)’NDE KÜLTÜREL BİR JEOLOJİK MİRAS ÖĞESİ: DEREKÜTÜĞÜN ANTİK BAKIR MADENİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeolojik miras,Geological heritage

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası