TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOTERMAL ARAMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ASTER UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE YÜZEY SICAKLIĞI HARİTALAMASI VE JEOTERMAL ANOMALİLERİN ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Yüzey Sıcaklığı, Jeotermal Anomali, Termal Kızıl Ötesi, ASTER, İzmir, Dikili,Surface Temperature, Geothermal Anomaly, Thermal Infra-red, ASTER, İzmir, Dikili

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası