TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

EOSEN YAŞLI CANCA VOLKANİKLERİNİN HİDROTERMAL ALTERASYONU VE POTANSİYEL ALTIN ALANLARI (GÜMÜŞHANE, KD TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Canca, Gümüşhane, Alterasyon, Kütle değişim, Altın,Canca, Gumushane, alteration, mass change, gold

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası