TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İKİ BOYUTLU ELEKTRİK ÖZDİRENÇ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİ KULLANILARAK KARSTİK BOŞLUKLARIN BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Elektrik Özdirenç Görüntüleme, Düşey Elektrik Sondajı, karstik boşluk,Electrical Resistivity Imaging, Vertical Electrical Sounding, karstic cavity, Antalya Antalya,

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası