TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

NEHİR HAVZASI YÖNETİMİNDE AKİFER SİSTEMLERİ YÖNETİMİNE YENİ BİR YAKLAŞIM: STRATEJİK AKİFER KAVRAMI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Akifer Yönetimi, Nehir Havzası Yönetimi Planları, Stratejik Akifer Sistemi,Aquifer Management, River Basin Management Plan, Strategic Aquifer System

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası