TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE’NİN YERALTISUYU POTANSİYELİ, YÖNETİMİ, KULLANIMI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Yeraltısuyu, su potansiyeli, yeraltısuyu yönetimi, kirlilik, ağır metaller,Groundwater, water potential, groundwater management, contamination, heavy metals

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası