TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

HAVZA DÜZEYİNDE BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler emniyetli verim, sürdürülebilir verim, bütünleşik su yönetimi, Küçük Menderes Havzası,safe yield, sustainable yield, integrated water resources management, Küçük Menderes River Basin

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası