TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MUĞLA İLİ KARABAĞLAR YAYLASI KARSTİK POLYESİNDE, HİDROLİK YÜK VE AĞIR METAL PARAMETRELERİNİN FARKLI YÖNTEMLER (ESNEK HESAPLAMA VE JEOİSTATİSTİK) İLE İNTERPOLASYONLARININ DEĞERLENDİRMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ağır metal, Geo-ANFIS, hidrolik yük, kriging, polye,Geo-ANFIS, heavy metal, hydraulic head, kriging, polje

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası