TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İÇYENİCE YERALTI BARAJININ (ÇANKIRI) YAPILABİLİRLİĞİNİN MATEMATİKSEL MODELLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Yeraltı barajı, nümerik model, MODFLOW, yeraltısuyu, Çankırı,Subsurface dam, numerical model, MODFLOW, groundwater, Çankırı

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası