TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SAPANCA GÖL HAVZASI AKİFER SİSTEMLERİNİN BESLENİM BOŞALIM MEKANİZMASININ HİDROJEOLOJİK VE HİDROJEOKİMYASAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Yeraltı-yüzey suyu ilişkisi, çevresel izotoplar, hidrojeokimya, sızıntı ölçer, piyezometre, Sapanca Göl Havzası,Groundwater-surface water interaction, environmental isotopes, hydrogeochemistry, seepage meter, piezometer, Sapanca Lake Basin

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası