TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SALDA GÖLÜ GÜNCEL HİDROJEOKİMYASININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE POTANSİYEL BESLENME ZONLARININ TAHMİN HARİTALARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Göl, hidrojeokimya, iletkenlik, magnezyum, sıcaklık,Lake, hydrogeochemistry, conductivity, magnesium, temperature

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası