TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARSTİK BİR AKİFER İÇİNDE “GEO-ANFIS” TABANLI YERALTI SUYU KALİTESİNİN HARİTALANMASI (DOGGER AKİFERİ, POITIERS, FRANSA)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Dogger akiferi, GEO-ANFIS, kriging, karstik akifer, yeraltısuyu kalitesi,Dogger Aquifer, GEO-ANFIS, Kriging, karstic aquifer, groundwater quality

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası