TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARACASU GRABENİ’NDE (B ANADOLU) GEÇ PLEYİSTOSENHOLOSEN AKARSU DEŞİLMESİ: BÜYÜK MENDERES GRABENİ AKTİF TEKTONİĞİNE BİR ALTERNATİF YAKLAŞIM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Batı Anadolu, akarsu deşilmesi, tektonik yükselme, OSL tarihlendirmesi,Fluvial incision, OSL dating, tectonic uplift, W Anatolia

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası