TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AFET RİSK YÖNETİMİNDE BİLGİ AKTARIMI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğal afet tehlike ve riski, bilgi aktarımı, cbs-Internet harita sunucu,Natural hazard and risk, information delivery, Internet, WebGIS

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası