TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DEPREM ZARARLARININ AZALTILMASINDA BİR YOL HARİTASI VE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMA PROGRAMI (UDAP)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler UDSEP, strateji, plan, UDAP, proje,UDSEP, strategy, plan, UDAP

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası