TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SCHOOL-BASED DISASTER EDUCATION PROJECT

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Disaster, education, school,Afet, eğitim, okul

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası