TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AFAD RED SİSTEMİ KULLANILARAK TÜRKİYE’DEKİ DEPREM KAYIPLARININ HIZLI TAHMİNİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Hızlı kayıp tahmini, bütünleşik sarsıntı haritaları, Rapid loss estimation, integrated shaking maps

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası