TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BULANIK MANTIK VE YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMLERİ İLE HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Heyelan duyarlılık, coğrafi bilgi sistemleri, Matlab, bulanık mantık, yapay sinir ağları Landslide susceptibility, geographical information systems, Matlab, fuzzy logic, neural networks

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası